[…] که در این پست مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پست قبل به معرفی بازی پشمک و بررسی اجمالی این بازی حدس کلمات پرداختیم و حالا نوبت […]